Novosti


Slika
25-08-11
Uspješno završen drugi edukacijski ciklus Centra Nakon Treninga za trenere,...
Slika
25-08-11
Najava tečaja o izradi tradicijske crvene kape Novi tečaj 4. edukacijskog...
Slika
25-08-11
Završen prvi tečaj Centra za tradicijske obrte 26. kolovoza 2011. uspješno...
Centar za tradicijske obrte

Projekt Centra za tradicijske obrte financiran je iz Programa Europske Unije za Hrvatsku, IPA Komponenta IV – Razvoj ljudskih potencijala, Lokalna partnerstva za zapošljavanje, faza 3.

Trajanje projekta: siječanj 2011. – siječanj 2012.

Selektivni oblici turizma

Turizam je jedan od ključnih pokretača razvoja ruralnih područja i istaknut je kao jedan od strateških ciljeva Županijske razvojne strategije Ličko-senjske županije 2011.-2013. Pod ovim strateškim ciljem posebno je istaknut razvoj selektivnih oblika turizma koji se temelji na održivom razvoju i zaštiti kulturne, prirodne i tradicijske baštine kao osnovnih turističkih razvojnih resursa.

Revitalizacija tradicijske baštine

Projekt Centra za tradicijske obrte usmjeren je na izgradnju i jačanje turističkih potencijala županijskih ruralnih područja, te korištenje velikog potencijala lokalnog ruralnog stanovništva koje je nezaposleno ili neaktivno na tržištu rada, kao i na revitalizaciju i uporabu postojećih znanja i vještina starije populacije u proizvodnji tradicijskih obrtničkih proizvoda.
Centar će biti stalna potpora osnaživanju dugotrajno nezaposlenog i neaktivnog stanovništva Ličko-senjske županije, te jačanju i poticanju proizvođača tradicijskih obrtničkih proizvoda u zajedničkim i ekonomski održivim aktivnostima u turizmu, kao i promociji i revitalizaciji tradicijske baštine.

 
Traditional Craft Centre

Traditional Craft Centre is financed from The European Union Programme for Croatia, IPA Component IV – Human Resources Development, Local Partnership for Employment – Phase 3.

Project Duration: January 2011. – January 2012.

Tourism industry growth as the key development driver of the County is emphasized as one of the strategic goals in Lika-Senj Strategic Development Programme. Under this strategic goal of County Strategic Development Programme emphasized development of selective types of tourism and tourist offer which is based on sustainable development and protection of cultural, natural and traditional heritage as basic resources for tourism development. Traditional Craft Centre project is focused on building and strengthening tourist potential of the county rural areas using great potential of local rural population which is unemployed or inactive in the labour market as well as using existing knowledge and skills in traditional crafts production.